Kontraindikacije

Nažalost, i u terapijskom jahanju postoje kontraindikacije. Navodimo slučajeve u kojima se ne sme primenjivati jahanje kao vid terapije. Naše stručno osoblje vrši pregled osobe, kao i dokumentacije i daje saglasnost (ili ne) za bavljenje terapijskim jahanjem. 

 1. Ako jahanje prouzrokuje pogoršanje jahačevog stanja ili se javlja bol.
 2. Ako se ne može nabaviti potrebna oprema za pojedinog jahača koja bi osigurala njegovu bezbednost.
 3. Atlantoaksijalna nestabilnost.
 4. Iskrivljenje kičme preko 30 %.
 5. Artrogryposis imperfecta- upala zglobova.
 6. Veliki oprez kod delimičnog ili potpunog isčešenja kukova.
 7. Nedostatak dela lobanjske kosti.
 8. Hidrocefalus- nošenje santa.
 9. Osteoporoza.
 10. Neuromuskulatorne bolesti.
 11. Mišićna distrofija.
 12. Epilepsija.
 13. Spina bifida
 14. Ozleda kičme iznad T6 i više.
 15. Alergija na konjsku dlaku.
 16. Amputacije.
 17. Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću.
 18. Tumori - ako uzrokuju promene u telu koje su potencijalno opasne npr.povećanu sklonost loma kostiju.
 19. Kardiovaskularni problemi.
 20. Hemofilija.
 21. Umor.
 22. Akutna stanja kod progresivnih oboljenja npr. mišićne distrofije, multiple skleroze.