Izgled terena

Teren u dresurnom jahanju je pravougaonog oblika. Sa strane su postavljena slova A, F, B, M, C, H, E, K i X, koja predstvljaju tačke kojima je definisan tok dresurnih radnji.

 Teren za dresurno jahanje
Teren za dresurno jahanje je pravougaonog oblika, dimenzija 20m x 40m.
Manješke radnje u dresurnom jahanju rade se na osnovu dresurnih testova, u kojima se zadaju kretnje od slova do slova.
Težina testa, tj. sama putanja kretanja zavisi od kategorije i stepena obučenosti jahača.
Svrha testa je da pokaže da su jahač i konj u pravilnom treningu i da mogu da prikažu sledeće:

Za jahača:
- da jahač ima dobar stav u sedlu i da mu je sedište nezavisno od dizgina,
- da nije ukočen, da su mu pokreti opušteni,
- da ima stalan, lak kontakt sa žvalom/konjem,
- da pravilno koristi dejstva, bez suvišnih pokreta

Za konja:
- da su mu kretnje pravilne, ritmične, neužurbane,
- da je smiren, opušten i poslušan i da reaguje adekvatno na jahačeva dejstva,
- da održava balans i ritam u prirodnoj, lako zaokrugljenoj liniji, bez prisile,
- da se kreće slobodno napred, sa aktivnim zadnjim trupom,
- da prihvata žvalu bez otpora ili izbegavanja,
- da je prav na pravcu i da pokazuje odgovarajuću lateralnu savijjenost kada se kreće po
  luku,
- da radi prelaske sa lakoćom, bez tenzije, da u stoju ostane miran, bez pokretanja.

Testovi za dresurno jahanje u Srbiji se jašu prema Pravilniku za dresurno jahanje Sekcije za dresurno jahanje SKSS-OFD (Savez za konjički sport Srbije - olimpijske i FEI (International Federation for Equestrian Sports)discipline, www.skss-ofd.org.yu).