Sportsko jahanje

Preponsko i dresurno jahanje su dve sportske discipline kojima cemo se mi ovde baviti. Od vremena kada je čovek prvi put počeo da koristi konja u sportu, do danas, razvile su se mnoge sportske discipline, sa tendencijom pojave novih, još atraktivnijih i uzbudljivijih...

Preponsko jahanje - takmičenje u preskakanju prepona.

Dresurno jahanje - takmičenje u dresuri konja, gde se pored ispunjavanjazadataka sudija, ocenjuju i smirenost, harmoničnost i gracioznost konja i jahača pri izvođenju dresurnih radnji.

Trkačke discipline (galopske, kasačke) - takmičenje gde pobeđuje najbrži konj sa svojim jahačem.

Daljinsko jahanje (Endurance ride) - jahanje na daljinu, gde se testira brzina i izdržljivost konja.

Vožnja zaprega - takmičenje u vožnji zaprega po zadatoj putanji.

Voltežovanje - takmičenje u izvođenju akrobacija na konju.

Ostale vrste jahanja

Na ovom linku možete saznati nešto više u Western jahanju, a na ovom linku pogledati slike Miltary, Polo; Pony i ostalih disciplina u kojima se koriste konji.