Smeštaj konja

Konji koji služe čoveku dobar deo svog životnog veka provedu u boksu (štali), te je razumljivo da im tu moraju biti obezbeđeni adekvatni uslovi. Kada kažemo da konj ima dobre uslove u smeštaju, pod tim podrazumevamo sledeće:

Stala- Treba da postoji stalna cirkulacija svežeg vazduha ali ne i promaja!
- Boks treba da je dovoljno velik (min. 3x3m) kako bi se konj u njemu mogao slobodno okretati, ležati, jesti...
- Najbolje bi bilo da je unutrašnjost obložena drvetom (ili gumenim oblogama) koje smanjuju mogućnost povrede pri udarcima.
- Pregrade između boksova (rešetke) trebale bi u gornjem delu biti takve da konji mogu da se gledaju i međusobno komuniciraju, a opet da ne mogu da provuku glavu između njih, kako ne bi došlo do povređivanja.
- Preporuka je da se kao pod postave cigle između kojih je posut pesak - na taj način je omogućena propustljivost mokraće, kao i lakša kretnja konja po boksu (nema klizanja kao na betonu). Podloga koja se stavlja na pod je piljevina ili suva slama, o čijoj čistoći se mora voditi računa (svakodnevno čišćenje i redovna zamena).
- Postojanje automatskih pojilica bolje je i praktičnije od pojenja kantama, jer konj može da pije vodu kada god je žedan i u količini koja mu odgovara.
- Preporučljivo je da su konji u dobro izolovanim boksovima koji su u jednom delu otvoreni i na taj način konjima omogućuju pogled ka otvorenom prostoru čime se konji socijalizuju, manje se "dosađuju" i prate aktivnosti i dešavanja oko njih.

Pored pomenutih uslova, konji moraju imati i adekvatno okruženje u kojem provode vreme kada nisu u boksu.
Najbolje bi bilo da postoje ograđene travnate površine (korlati), gde se oni slobodno kreću, druže, izloženi su suncu i pasu svežu travu.