Članovi kluba

Članovi  Konjičkog kluba "Petras" za 2011. godinu.

 1. Bursać Radoslav
 2. Bursać Jovanka
 3. Đorđević Tatjana
 4. Kuran Željko
 5. Cvejanović Kuran Tamara
 6. Bašić Dejan
 7. Tamaš Danijela
 8. Svetić Biserka
 9. Kuran Tatjana
 10. Kovačević Bojana
 11. Mrkovački Luna
 12. Kristić Olja
 13. Kostić Saša
 14. Bajić Dajana
 15. Bajić Tijana
 16. Šumić Aleksandra
 17. Laus Dragan
 18. Laus Darija
 19. Kovačević Ivana
 20. Kovačević Nikola
 21. Anđelković Sanja
 22. Trifković Ana
 23. Paripović Milutin
 24. Seprak Miloš
 25. Marković Stevan
 26. Stević Rade
 27. Dmitrić Teodora
 28. Farago Jožef
 29. Kuran Filip
 30. Lalatović Bojan
 31. Đorđević Bojan
 32. Tulubec Vanja
 33. Tulubec Tamara
 34. Momčilović Milan
 35. Granić Lazar
 36. Miljojković Teodora
 37. Nonin Iris
 38. Čordarov Nađa
 39. Milanko Jovana
 40. Segedi Jelena