Konji KK Petras

Trenutno su u prostorijama KK Petras smeštena sledeća grla:

OrkanORKAN - 1986 godište, Holsteiner


MamboMAMBO - 2005. godište, Engleski polukrvni konj


ZiziZZ TOP (Zizi) - 2005. godište, Holandski toplokrvni kraljevski konj


JantarJANTAR (Jogi) - 1995. godište, Zobnatički polukrvni konj


TalisTALIS - 2003. godište, Hanoveranac


MelaMELANY (Mela) - 1991. godište, Engleski polukrvni konj


TALIA (Ceca) - 1997. godište, Engleski polukrvni konj


TAMEA FILA (Madona) - 1994. godište, Engleski polukrvni konj


LunjaLUNJA - 2005. godište, Aveligneser


CezarCEZAR - 2001. godište, Aveligneser


MazaMAZA - 2001. godište, Aveligneser