Kapaciteti

Konjički centar Petras, pored konjičkog kluba, štala i terena za jahanje, raspolaže i pratećim sadržajima, namenjenim pre svega deci i mladima. Cilj nam je da, na upravo tu populaciju, utičemo da igranje igrica na računaru, gledanje TV-a i boravak u PC igraonicama zamene sportom i aktivnostima u prirodi.